peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

6 sep 2018, 16:30
Regulatorisk information
Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2018 har Hansa Medical ABs (publ) styrelse beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 391 503 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2018, som antogs av årsstämman den 29 maj 2018.

Carnegie Investment Bank AB kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1 krona per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Hansa Medical för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i LTIP 2018.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. Hansa Medical har sedan tidigare 330 261 C-aktier utestående.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 16:30.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.