peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

11 dec 2018, 13:00
Regulatorisk information
Lund, 11 december 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) (“Hansa Medical” eller “Bolaget”), avhöll idag extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra Hansa Medicals firma till Hansa Biopharma AB.

”Hansa Biopharma tydliggör vårt fokus på utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel, biopharmaceuticals. Detta tydliggörande av vår profil är speciellt viktigt för den fortsatta internationaliseringen av vår verksamhet och vår investerarbas.”, säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical.

Bolaget har idag anmält beslutet och dess nya firma till Bolagsverket för registrering. Lanseringen av Bolagets nya namn, med uppdaterad hemsida och grafisk profil, förväntas ske i början av 2019.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (Publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobil: +46707175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Cord Communications
Mikael Widell, mediarelationer
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.