peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

31 okt 2018, 08:00
Regulatorisk information
Lund, 25 oktober 2018 - Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar tillkännagav idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under oktober 2018.

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Hansa Medical AB (publ) den 6 september 2018, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 29 maj 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 391 503 C-aktier. Vidare beslutade bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 2 juni 2015 om införande av teckningsoptionsprogram 2015-2019. Som ett led i fullgörandet av programmet har 50 000 stamaktier emitterats. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under oktober månad 2018.

Alla C-aktier ägs av bolaget. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram och syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till berättigade deltagare samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38 904 889, varav 38 183 125 är stamaktier och 721 764 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Medical uppgår per dagens datum till 38 255 301,4 och aktiekapitalet uppgår till 38 904 889 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 8:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (Publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobil: +46707175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Cord Communications
Mikael Widell, mediarelationer
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.