peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Biopharma avyttrar sitt aktieinnehav i Genovis

15 apr 2019, 08:05
Regulatorisk information
Intäkterna möjliggör ökad utvecklingstakt av företagets projektportfölj
Lund den 15 april 2019 – Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolaget har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Genovis AB (NASDAQ Stockholm: GENO). Transaktionen genererade en bruttointäkt på 89 MSEK (ca 9,6 MUSD).

Intäkterna möjliggör ökad takt både i det kliniska utvecklingsprogrammet med imlifidase vid transplantationsavstötning och autoimmuna sjukdomar, och i utvecklingen av den nyligen valda läkemedelskandidaten från NiceR-programmet, som är Hansas utvecklingsprogram av nya IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering.
Genovis är ledande inom utvecklingen av enzymbaserade forskningsverktyg och teknologier, vilka används bland annat vid utveckling och kvalitetskontroll av antikroppsbaserade läkemedel. Hansa Biopharmas förvärv av aktierna i Genovis, som huvudsakligen genomfördes under 2011, gjordes som en strategisk och finansiell investering i Genovis.

“Vi är glada för genomförandet av denna lyckade placering av vårt relativt omfattande aktieinnehav i Genovis. Försäljningen av aktierna till institutionella investerare avspeglar det fortsatta intresset för Genovis, även efter aktiekursens starka utveckling på senare tid," säger Søren Tulstrup, VD för Hansa Biopharma. “Transaktionen innebär en god avkastning för Hansa, kapital som nu kommer att möjliggöra ökad takt i våra spännande kliniska projekt där vi utvecklar nya behandlingar för sällsynta IgG-medierade sjukdomar.”

Placeringen av de 5,7 miljoner Genovis-aktierna, motsvarande 9% av de utestående aktierna i bolaget, slutfördes den 12 april 2019. Intäkterna från transaktionen uppgår före skatt till 89 MSEK baserat på försäljning av Genovis-aktierna för SEK 15,64 per aktie. Hansa förvärvade ursprungligen dessa aktier till en genomsnittlig aktiekurs om SEK 2,19 per aktie.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08.05 CET.

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Biopharma AB (publ)
Mobil: 0707-17 54 77
E-post: emanuel.bjorne@hansabiopharma.com
http://hansabiopharma.com

Svenska investerar- och mediarelationer
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se