peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Biopharma tillkännager val av ny läkemedelskandidat ur utvecklingsprogrammet NiceR

21 mar 2019, 08:00
Regulatorisk information
Nästa generations enzymteknologi möjliggör upprepad dosering

Lund den 21 mars 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar tillkännager idag att bolaget har valt ut en läkemedelskandidat för klinisk utveckling från utvecklingsprogrammet NiceR (Novel IgG Cleaving Enzymes för Repeat Dosing).

"Hansas enzymteknologiplattform har tillämpningar inom en lång rad IgG-medierade sjukdomar. Genom valet av en helt ny läkemedelskandidat från vårt utvecklingsprogram NiceR öppnas möjligheten upp för upprepad behandling vilket breddar behandlings­potentialen mot medicinska tillstånd med stora behov som till exempel skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar, kronisk transplantationsavstötning, onkologi och upprepad dosering med genterapi”, säger Søren Tulstrup, VD för Hansa Biopharma.

Inom Hansas NiceR-program utvecklas nya IgG-eliminerande enzymer genom strukturell förfining av imlifidase och liknande molekyler och där erfarenheter från den kliniska utvecklingen av imlifidase utnyttjas.

Syftet är att skapa nya IgG-eliminerande läkemedel som kan användas för upprepad dosering vid sjukdomar och andra medicinska tillstånd där patienter med fördel kan behandlas med mer än en dos av ett IgG-modulerande enzym, inklusive skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar, kronisk transplantationsavstötning, onkologi och upprepad dosering med genterapi.

En bred uppsättning av helt nya cystein-endopeptidaser specifika för immunoglobuliner har utvecklats och patenterats inom programmet. Detta är det första IgG-eliminerande enzymet från NiceR-programmet som Hansa nu beslutat att driva mot klinisk utveckling. Utveckling av en tillverkningsprocess under GMP för den valda molekylen har inletts och förberedelserna för toxikologistudier och en klinisk fas 1-studie pågår nu.

"Den valda molekylen är ett IgG-eliminerande enzym baserat på aminosyrasekvensen för en homolog till vår ledande läkemedelskandidat imlifidase. NiceR är ett utvecklingsprogram med fokus på utveckling av helt nya IgG-klyvande enzymer med nya egenskaper, som exempelvis låg immunogenicitet. Den nu valda läkemedelskandidaten är ett enzym framtaget för att möjliggöra upprepad dosering i flera indikationer med betydande medicinskt behov”,säger Christian Kjellman, Ph.D., forskningschef vid Hansa Biopharma.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Biopharma AB (publ)
Mobil: 0707-17 54 77
E-post: emanuel.bjorne@hansabiopharma.com

Svenska investerar- och mediarelationer
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com