peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma AB (publ)

28 feb 2019, 16:30
Regulatorisk information
Lund den 28 februari 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar meddelar idag att antalet aktier och röster i bolaget har ändrats genom emission av 50 000 stamaktier genomförd i februari. Emissionen genomfördes som ett led i fullgörandet av Bolagets teckningsoptionsprogram 2015-2019. Vidare har Bolaget omvandlat totalt 3 075 C-aktier till stamaktier inom ramen för Hansas långsiktiga incitamentsprogram.

Per 28 februari 2019 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa till 40 731 654, varav 40 026 107 stamaktier, som tillsammans berättigar till 40 026 107 röster, och 705 547 C-aktier, som tillsammans berättigar till 70 554,7 röster. Det totala antalet röster i Hansa uppgår till 40 096 661,7.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.16:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Biopharma AB (publ)
Mobil: 0707-17 54 77
E-post: emanuel.bjorne@hansabiopharma.com

Svenska investerar- och mediarelationer
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd och cancer. Bolagets främsta produkt, imlifidase, är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund.