peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma

30 sep 2019, 08:00
Regulatorisk information

Lund 30 september 2019. Hansa Biopharma, som är ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under september månad.

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma AB (publ) den 2 september 2019, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 22 maj 2019, att genomföra en nyemission av 715 910 C-aktier som ett led i implementeringen av incitamentsprogrammet 2019 vilket antogs av årsstämman den 22 maj 2019. Bolaget äger samtliga utestående C-aktier.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Biopharma till 41 447 564, varav 40 026 107 är stamaktier och 1 421 457 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Biopharma uppgår per dagens datum till 40 168 252,7 och aktiekapitalet uppgår till 41 447 564 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Rolf Gulliksen, Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 733-32 86 34
E-post: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma drar nytta av sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, imlifidase, är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med potential för ytterligare utveckling inom transplantation av andra solida organ och akuta autoimmuna sjukdomstillstånd. Imlifidase utreds för närvarande för ett potentiellt marknadsgodkännande av EMA. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i Storbritannien och USA.