peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet röster i Hansa Medical AB (publ)

31 jan 2019, 08:00
Regulatorisk information
Lund, 31 januari 2019 – Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HNSA) (”Bolaget”), under namnändring till Hansa Biopharma AB, ett biopharma-bolag med fokus på inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar idag att antalet röster i bolaget har ändrats genom omvandling av totalt 13 142 C-aktier till stamaktier. Detta genomfördes i januari inom ramen för Hansa Medicals långsiktiga incitamentsprogram.

Per 31 januari 2019 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 40 681 654, varav 39 973 032 stamaktier, som tillsammans berättigar till 39 973 032 röster, och 708 622 C-aktier, som tillsammans berättigar till 70 862,2 röster. Det totala antalet röster i Hansa Medical uppgår till 40 043 894,2.

Denna information är sådan som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (Publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobil: +46707175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Cord Communications
Mikael Widell, mediarelationer
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HNSA) är noterad på Nasdaq Stockholm.