peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma fullbordar patientrekryteringen till anti-GBM studien

27 jan 2020, 08:00
Slutförandet av patientrekryteringen till anti-GBM studien är en viktig milstolpe när det gäller bolagets expansion utanför transplantationsområdet. Anti-GBM är en sällsynt autoimmun sjukdom med ett stort medicinskt behov som ej tillgodosetts.

Lund, 27 januari, 2020. Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, tillkännagav idag att patientrekryteringen till en prövarinitierad fas-2 studie för att utvärdera säkerhet, tolerans och effektivitet av imlifidase hos 15 patienter med svår anti-GBM nu har slutförts. Initiala data förväntas under tredje kvartalet 2020.

“Jag är mycket glad över att vi nu har fullbordat rekryteringen av patienter till anti-GBM studien. Detta är en viktig milstolpe i Hansa Biopharmas  strävan att utveckla potentiellt livräddande och livsförbättrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar inom flera terapiområden där det finns ett stort medicinsk behov som ej tillgodosetts”, säger Sören Tulstrup, President och CEO, Hansa Biopharma. “Anti-GBM är den första IgG-medierade sjukdomen utanför transplantationsområdet, där imlifidase utvärderas för att potentiellt kunna förhindra en immunattack”.

Anti-GBM, även kallad Goodpastures sjukdom, är en allvarlig njursjukdom där immunförsvaret av misstag utvecklar IgG-antikroppar, vilket leder till en akut immunattack mot njurarna och hos några patienter också mot lungorna. Allvarliga fall av anti-GBM kan leda till njursvikt eller död. De flesta patienter får en påtagligt försämrad njurfunktion och behöver kronisk dialys eller njurtransplantation. Anti-GBM drabbar ungefär en person på miljonen årligen.

Hansa Biopharma beviljades 2018 särläkemedelsklassificering för imilifidase vid anti-GBM inom både EU och USA. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Rolf Gulliksen, Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 733-32 86 34
E-post: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma drar nytta av sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, imlifidase, är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med potential för ytterligare utveckling inom transplantation av andra solida organ och akuta autoimmuna sjukdomstillstånd. Imlifidase utreds för närvarande för ett potentiellt marknadsgodkännande av EMA. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i Storbritannien och USA.