peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma håller en kapitalmarknadsdag torsdagen den 29 oktober 2020 i Köpenhamn

17 sep 2020, 08:00
Med fokus på omvandlingen till ett kommersiellt biopharmabolag och potentialen hos sin unika antikroppsklyvande enzymplattform utanför transplantationsområdet inom områden som autoimmuna sjukdomstillstånd och genterapi.

Lund, 17 september 2020. Hansa Biopharma (”Hansa”), ledaren inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag att bolaget kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag 2020 i Köpenhamn torsdagen den 29 oktober kl. 13:30–17:30 CET.

Kapitalmarknadsdagen kommer att fokusera på Hansa Biopharmas omvandling till ett fullt integrerat och kommersiellt biopharmabolag och belysa potentialen hos bolagets unika antikroppsklyvande enzymplattform utanför transplantationsområdet inom områden som autoimmuna sjukdomstillstånd och genterapi.

Under dagen kommer både talare ur företagsledningen och externa gästtalare att hålla anföranden. En detaljerad agenda skickas ut till deltagarna några veckor före kapitalmarknadsdagen. Eventet kommer att direktsändas och kunna ses av alla på vår webbplats  http://www.hansabiopharma.com.

Om du vill delta i kapitalmarknadsdagen virtuellt, registrera dig via länken här.

På grund av covid-19-pandemin kommer antalet fysiska deltagare på kapitalmarknadsdagen att vara begränsat. Personliga inbjudningar kommer att skickas ut separat till utvalda institutionella investerare, analytiker och journalister.

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immuno-globulin G (IgG) medierade auto-immuna sjukdomstillstånd, transplantat-avstötning, genterapi och cancer. Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikropps-klyvande enzym som potentiellt kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ, samt för akuta autoimmuna sjukdomar. Imlifidase har beviljats ett villkorligt godkännande i EU för desensitisering-sbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. En kommersiell lansering i utvalda europeiska länder förväntas i det fjärde kvartalet 2020. Hansas forsknings- och utvecklingsprogram driver på företagets teknikutveckling för nästa generation av IgG-klyvande enzymer med potentiellt lägre immunogenicitet, vilka är lämpliga för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar, genterapi och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i både Europa och USA.