peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma offentliggör långtidsdata som visar en 2-årig graftöverlevnad på 89 procent efter behandling med imlifidase och transplantation

6 mar 2020, 08:00
Två posterpresentationer lyfts fram på Cutting Edge of Transplantation-konferensen 2020 på temat “Balancing equity and utility in the face of an organ shortage”

Lund, 6 mars 2020. Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, offentliggjorde idag att två postrar visades på Cutting Edge of Transplantation-konferensen 2020, torsdagen den 5 mars.

En poster med titeln ”Long-term Outcomes of Sensitized and Crossmatch-Positive Kidney Transplanted Patients after Desensitization with Imlifidase” presenterades, med Prof Stanley Jordan, från Cedars Sinai i Los Angeles och Dr. Tomas Lorant, VP, Senior Medical Director R&D, Hansa Biopharma, som huvudförfattare.

Postern visade att 43 (93 %) av de 46 transplanterade patienterna hade ett fungerande organ efter sex månader. Tre fall av avstötning förekom i gruppen med positiva korstester, vilket innebar att 36 (92%) av dessa 39 patienter hade ett fungerande organ efter sex månader. Inga ytterligare avstötningar förekom i upp till två år efter transplantationen. Två års graftöverlevnad, där dödsfall av andra orsaker räknats bort, uppgick till 24 av 27 patienter (89 %), och den generella graftöverlevnaden var 24 av 30 patienter (80 %).

Bedömningen av njurfunktion visade att 28 (87 %) av de 32 patienterna med data, och 23 (88 %) av de 26 patienterna med ett positivt korstest hade en välfungerande njure efter sex månader.

Vid en andra postersession författad av Darren Stewart, United Network for Organ Sharing, samt Joshua Lee och Kristoffer Sjöholm, Hansa Biopharma, presenteras ”The Impact of a Positive Crossmatch on KAS Patients and Organs”.

Presentationen visarr att den omfördelning av njurar som sker till följd av positiva korstester påverkar det refuserade organet genom att väsentligt öka ischemitiden och bidrar slutligen till  den kassering av ca 25 njurar som sker årligen. Patienter som inte kunde ta emot ett organ på grund av ett positivt korstest  drabbades av längre väntetider och ett stort antal avled eller blev strukna från listan. 

Vidare fick färre patienter med cPRA ≥99,9 som nekades ett organ på grund av ett positivt korstest så småningom ett transplantat (30 %) jämfört med andra patienter på väntelistan som nekades ett organ pga positivt korstest (45 %). Slutsatsen var att tekniker och terapier för att minska refusering vid ett positivt korstes potentiellt skulle kunna ha en positiv inverkan på patienter och fördelningen av njurar. 

Christian Kjellman, CSO och COO på Hansa Biopharma kommenterar:
– Vi tycker att det är oerhört spännande att följa hur imlifidase potentiellt kan öka möjligheterna till transplantation och konstatera att långtidsdata är i linje med de högst ställda förväntningarna hos den här gruppen svårbehandlade patienter med mycket stora medicinska behov.

Alla abstracts från Cutting Edge of Transplantation finns på American Society of Transplantations webbplats på www.myast.org
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Rolf Gulliksen, Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 733-32 86 34
E-post: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma drar nytta av sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, imlifidase, är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med potential för ytterligare utveckling inom transplantation av andra solida organ och akuta autoimmuna sjukdomstillstånd. Imlifidase utreds för närvarande för ett potentiellt marknadsgodkännande av EMA. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i Storbritannien och USA.