peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Biopharma presenterar bolaget på J.P. Morgans 39:e årliga hälsovårdskonferens

23 dec 2020, 08:00
J.P. Morgans hälsovårdskonferens äger rum 11–14 januari 2021 och anses vara det största hälsovårdssymposiet inom life science. 

Lund, den 23 december 2020. Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag att bolagets ledning kommer att presentera Hansa Biopharma på J.P. Morgans 39:e årliga hälsovårdskonferens.

Presentationen av bolaget kommer att äga rum virtuellt torsdagen den 14 januari 2021 kl. 07:30 (EST)/13.30 (CET). 

Ledningen kommer att presentera Hansa Biopharmas internt utvecklade enzymteknologiplattform samt ge en lägesrapport kring bolagets ledande produktkandidat Idefirix® (imlifidase), som nyligen erhöll ett villkorat godkännande inom EU för att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Imlifidase undersöks även för vidare användning vid transplantation av andra organ, liksom vid autoimmuna indikationer och som en förbehandling vid genterapi för att inaktivera neutraliserande antikroppar.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig under Evenemang & Presentationer under avsnittet Investerare på bolagets webbplats www.hansabiopharma.com.

Ledningen kommer att finnas tillgänglig för möten under veckan som J.P.Morgans konferens pågår. Anne Marie Fields, RX Communication, NYC, kommer att samordna schemat för Hansa Biopharmas räkning. Anne Marie nås på afields@rxir.com.

Utöver J.P. Morgans konferens har Hansa Biopharma bjudits in för att delta i följande konferenser under första halvåret 2021:

  • H.C. Wainwright BioConnect Conference måndagen den 11 januari 2021, med en presentation tillgänglig kl. 6.00 EST /12.00 CET samma dag
  • SEB Healthcare Seminar måndagen den 18 januari 2021, med en presentation kl. 10.10 CET samma dag
  • Vator Swiss-Nordic Healthcare Seminar torsdagen den 11 februari 2021
  • Carnegie Nordic Healthcare Seminar tisdagen den 9 mars 2021
  • Kempen Life Science Conference onsdag den 5 maj 2021
  • RBC Global Healthcare Conference tisdagen den 19 maj 2021

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immuno-globulin G (IgG) medierade auto-immuna sjukdomstillstånd, transplantat-avstötning, genterapi och cancer. Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikropps-klyvande enzym som potentiellt kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ, samt för akuta autoimmuna sjukdomar. Imlifidase har beviljats ett villkorligt godkännande i EU för desensitisering-sbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. En kommersiell lansering i utvalda europeiska länder förväntas i det fjärde kvartalet 2020. Hansas forsknings- och utvecklingsprogram driver på företagets teknikutveckling för nästa generation av IgG-klyvande enzymer med potentiellt lägre immunogenicitet, vilka är lämpliga för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar, genterapi och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i både Europa och USA.