peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Biopharma utökar ledningsteamet med utnämningen av Katja Margell som ny Head of Corporate Communications

16 jul 2020, 08:05
Med utnämningen av Katja Margell som ny Head för Corporate Communications vill Hansa Biopharma stärka sitt kommunikationsarbete internt och i relation till medier och externa intressenter, när bolaget omvandlas till ett kommersiellt biopharmabolag.

Lund, 16 juli 2020. Hansa Biopharma (”Hansa”), ledare inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolaget har utsett Katja Margell till ny Head of Corporate Communications.

Katja tar med sig omfattande erfarenhet inom corporate communications som tidigare partner på Kreab Worldwide och Hallvarsson & Halvarsson, där hon arbetade med fokus på strategisk corporate communications och kapitalmarknadskommunikation. Innan dess var Katja Group Communications Manager på SEB och hon har innehaft roller inom kommunikation och investerarrelationer i life science-sektorn. Katja har dubbla Masters-examen inom juridik från Vrije Universiteit Brussels och Stockholms universitet, och har en bakgrund inom journalistik.

”Katja tar med sig omfattande erfarenhet från corporate communications och från ledande kommunikationsbyråer och företag och kommer att bli ett mycket bra tillskott till Hansa-teamet när bolaget nu omvandlas till ett kommersiellt biopharmabolag och expanderar sin egenutvecklade enzymteknikplattform utanför transplantationsområdet”, säger Søren Tulstrup, vd och koncernchef för Hansa Biopharma.

Katja tillträder rollen som Head of Corporate Communications med omedelbar verkan.

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immuno-globulin G (IgG) medierade auto-immuna sjukdomstillstånd, transplantat-avstötning och cancer. Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikropps-klyvande enzym som potentiellt kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ, samt för akuta autoimmuna sjukdomar. CHMP/EMA har antagit ett positivt uttalande och rekommenderar ett villkorligt godkännande av imlifidase för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som har genomgått en njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. Godkännande av det positiva uttalandet från EU-kommissionen förväntas under tredje kvartalet 2020. Hansas forsknings- och utvecklings-program är även inriktat på att att företaget ska ta fram teknik till nästa generation av IgG-klyvande enzymer med potentiellt lägre immunogenicitet, vilka är lämpliga för att möjliggöra upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Eller: Hansas forsknings- och utvecklingsprogram driver på företagets teknikutveckling för nästa generation av IgG-klyvande enzymer med potentiellt lägre immunogenicitet, vilka är lämpliga för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i både Europa och USA.