peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

9 dec 2021, 17:31
Regulatorisk information

Lund, Sverige, 9 december 2021. Styrelsen för Hansa Biopharma AB (publ), (”Hansa”) (Nasdaq Stockholm: HNSA) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 440 452 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 440 452 nyemitterade C-aktierna. Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 12 maj 2021.

Svenska Handelsbanken AB (publ) kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Samtliga 440 452 emitterade C-aktier kommer att återköpas av Hansa Biopharma AB (publ) för en (1) krona per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med 440 452 kronor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa eventuell framtida leverans av stamaktier i enlighet med de långsiktiga incitamentsprogrammen i form av personaloptioner som antogs på årsstämman den 23 juni 2020 och årsstämman den 12 maj 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av de nämnda, eller andra utestående, optionsprogrammen. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före eventuell leverans till deltagarna i programmen.

Hansa innehar 1 421 457 C-aktier och kommer, efter återköpet av de 440 452 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 1 861 909 C-aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.