peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma

30 dec 2021, 08:00
Regulatorisk information

Lund, 30 december 2021. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december 2021.

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma AB (publ) den 12 december 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, att genomföra en nyemission av 440 452 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till en tiondels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa eventuell framtida leverans av stamaktier i enlighet med de långsiktiga incitamentsprogrammen, i form av personaloptioner, som antogs på årsstämman den 23 juni 2020 och årsstämman den 12 maj 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av de nämnda, eller andra utestående, optionsprogrammen. Bolaget äger samtliga utestående C-aktier.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Bolaget till 46 335 361, varav 44 473 452 är stamaktier och 1 861 909 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 44 659 642,9 och aktiekapitalet uppgår till 46 335 361 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.