peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

9 sep 2022, 19:00
Regulatorisk information

Lund, Sverige, 9 september 2022. Styrelsen för Hansa Biopharma AB (publ) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 850 769 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 850 769 nyemitterade C-aktierna, att användas för det långsiktiga incitamentsprogram form av prestationsbaserade aktierätter som antagits av årsstämman 30 juni 2022 (”Aktierättsprogrammet 2022”), det långsiktiga incitamentsprogrammet i form av personaloptioner som antagits av årsstämman den 30 juni 2022 (”Optionsprogrammet 2022”), och/eller de tidigare antagna och utestående incitamentsprogram som godkänts av årsstämmorna 2018, 2019, 2020 och 2021 (de ”Utestående Incitamentsprogrammen”). Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndiganden lämnade av årsstämman den 30 juni 2022.

Svenska Handelsbanken AB (publ) kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Samtliga 850 769 emitterade C-aktier kommer att återköpas av Hansa Biopharma AB (publ) för en (1) krona per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med 850 769 kronor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

Syftet med emissionen av aktier och återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av, Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till deltagarna i programmen.

Hansa Biopharma AB (publ) innehar sedan tidigare 1 747 243 C-aktier och kommer, efter återköpet av de 850 769 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 2 598 012 C-aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.