peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster

30 dec 2022, 08:00
Regulatorisk information

Lund 30 december 2022. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att Bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december 2022 till följd av den riktade nyemission som offentliggjordes den 13 december 2022.

Genom den riktade nyemissionen emitterades 7 848 111 nya stamaktier och aktiekapitalet ökade med 7 848 111 kronor. Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 55 034 241, varav 52 443 962 är stamaktier och 2 590 279 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 52 702 989,9 och aktiekapitalet uppgår till 55 034 241 kronor.


Informationen är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-30 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.