peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster

30 sep 2022, 17:00
Regulatorisk information

Lund den 30 september 2022. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under september 2022.

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma AB (publ) den 8 september 2022, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 30 juni 2022, att genomföra en nyemission av 850 769 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till en tiondels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet var att säkerställa leverans av aktier till anställda och att täcka eventuella sociala kostnader som uppstår med anledning av Bolagets incitamentsprogram i enlighet med beslut från årsstämman den 30 juni 2022.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Bolaget till 47 186 130, varav 44 588 118 är stamaktier och 2 598 012 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 44 847 919,2 och aktiekapitalet uppgår till 47 186 130 kronor.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2022 kl. 17:00 CEST.

--SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET--

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.