peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Ökning av antalet röster

31 okt 2022, 17:00
Regulatorisk information

Lund den 31 oktober 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att antal utestående röster i bolaget har ökat under oktober 2022 till följd av omvandling av 7 733 C-aktier till 7 733 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts av Hansa för att kunna leverera stamaktier till deltagare i Hansas incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2019. Det totala antalet röster i Hansa har därför ökat, medan det totala antalet aktier har kvarstått oförändrat.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa till 47 186 130, varav 44 595 851 är stamaktier och 2 590 279 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 44 854 878,9 och aktiekapitalet uppgår till 47 186 130 kronor.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.