peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Riktlinjer för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade njurtransplantationspatienter framtagna av ESOT i Transplant International

10 aug 2022, 08:00

· Europeiska riktlinjer inriktade på hantering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter (patienter med antikroppar mot humana leukocytantigener (HLA))
· Riktlinjerna utgör ett nytt verktyg för klinisk praxis som ska hjälpa vårdpersonal att uppnå bästa möjliga resultat för högsensitiserade njurpatienter 
· Via ett utbildningsbidrag sponsrar Hansa Biopharma arbetsgruppen inom desensitisering, som en del av European Society for Organ Transplantations (ESOT) utbildningsprogram

Lund, Sverige, 10 augusti  2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, välkomnar idag publiceringen av ESOT:s riktlinjer för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter i ESOT:s officiella tidskrift, Transplant International.1

Dessa europeiska riktlinjer för hantering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter har utarbetats av en expertarbetsgrupp under ledning av professor Nizam Mamode, professor i transplantationskirurgi, tidigare vid Guys and St Thomas Hospital i London, och har stöd av andra ledande experter inom transplantationsområdet. Även om antalet njurtransplantationer har ökat i många länder under senare år tvingas högsensitiserade patienter vanligtvis vänta flera år på en transplantation, ibland förgäves. ESOT, som har lång erfarenhet av utbildnings- och fortbildningsprogram inom de senaste och mest brännande ämnena på området, arbetar för policyförändringar i Europa och för att förbättra behandlingen av transplantationspatienter.

”Dessa riktlinjer utgör en första samsyn kring hanteringen av högsensitiserade patienter och beskriver den variation som finns i fråga om definitioner, strategier och resultat, liksom upplevd framgång med HLA-relaterade transplantationer”, säger Luciano Potena, ordförande i ESOT. ”Riktlinjerna ingår i ESOT:s utbildningsserie Transplant Learning Journey (TLJ) 2.0 och riktar sig till vårdpersonal som möter patienter med HLA-antikroppar eller donatorspecifika antikroppar (DSA). Målet är att tillhandahålla ett vägledande metodiskt solitt och konsensusbaserat dokument inom klinisk praxis för att förbättra vård och uppnå en framgångsrik transplantation. Vi hoppas också att dessa riktlinjer kan bidra till att förbättra tillgången till livräddande njurtransplantationer för högsensitiserade patienter.”

Högsensitiserade patienter kan beskrivas som de mest immunologiskt komplexa patienterna på väntelistorna för transplantationer. På grund av att patienterna utvecklat antikroppar mot humana leukocytantigener (HLA-sensitisering), via graviditeter, transfusioner eller tidigare transplantationer, är dessa patienter svåra att matcha med ett kompatibelt organ från en avliden donator och får därför vänta under obestämd tid utan tillgång till njurtransplantation.2

Sedan 2020 har Hansa varit en stolt sponsor av arbetet med HLA-desensitisering som en del av ESOT:s utbildningsserie Transplant Learning Journey (TLJ) 2.0. Hansa har gett ett utbildningsbidrag för att underlätta ökad medvetenhet bland läkare om bästa praxis för behandling av högsensitiserade njurpatienter.

Länk till riktlinjer https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/ti.2022.10511/full och kompletterande material https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/ti.2022.10511/full#supplementary-material.

Referenser

  1. https://www.frontierspartnerships.org/articles/10.3389/ti.2022.10511/full.
  2. Schinstock CA, Smith BH, Montgomery RA, Jordan SC, Bentall AJ, Mai M, et al. Managing highly sensitized renal transplant candidates in the era of kidney paired donation and the new kidney allocation system: Is there still a role for desensitization? Clin Transplant. 2019; 33:e13751.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.