peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Ökning av antalet röster

31 jul 2023, 08:00
Regulatorisk information

Lund 31 juli 2023. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att antal utestående röster i Hansa har ökat under juli 2023 till följd av omvandling av totalt 227 834 C-aktier till totalt 227 834 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts av Hansa för att kunna leverera stamaktier till deltagare i Hansas incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2020 samt för att täcka sociala kostnader med anledning av incitamentsprogrammet. Det totala antalet röster i Hansa har därför ökat, medan det totala antalet aktier har kvarstått oförändrat.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa till 55 034 241, varav 52 671 796 är stamaktier och 2 362 445 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 52 908 040,5 och det registrerade aktiekapitalet uppgår till 55 034 241 kronor. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta press­meddelande samtliga aktier av aktieslaget C och 52 577 egna stamaktier.

--SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET--


Informationen är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2023 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information

Klaus Sindahl, VP Head of Investor Relations
M: +46 (0) 709–298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
M: +1 (484) 319 2802
E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaceutiskt företag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på hansabiopharma.com.