peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma planerar omstrukturering för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och tidigarelägga viktiga leveranser

5 dec 2023, 13:05
Regulatorisk information

Lund, 5 december 2023. Hansa Biopharma, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), tillkännagav idag att man planerar att omstrukturera organisationen för att uppnå en ökad anpassning och fokusera på viktig klinisk utveckling samt kommersiella prioriteringar. Den planerade omstruktureringen skulle resultera i en minskning av den nuvarande arbetsstyrkan med cirka 20–25 procent och kommer att resultera i cirka 75–85 MSEK i årliga besparingar när den genomförts. Förhandlingar med berörda fackföreningar kommer att inledas i samband med omstruktureringen.

Søren Tulstrup, vd och koncernchef, Hansa Biopharma säger: ”Den planerade omstruktureringen är ett viktigt steg i vårt pågående arbete med att optimera våra investeringar i viktiga värdeskapande tillväxtmöjligheter och positionera företaget för långsiktig framgång. Även om vi är övertygade om att detta initiativ är en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag är det ett svårt beslut, eftersom det påverkar vår mest värdefulla tillgång – våra medarbetare. Vi är tacksamma för alla våra kollegors engagemang och outtröttliga arbete för att utveckla potentiellt livräddande läkemedel för människor som lider av allvarliga immunologiska sjukdomar och tillstånd, och vi fortsätter att stödja de kollegor som påverkas av omstruktureringen.”  

Som en del av omstruktureringen kommer Hansa att meddela Arbetsförmedlingen och inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna. Beslut om personalneddragningar kommer att fattas efter genomförda samråd i enlighet med lokala bestämmelser.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 5 december 2023, kl.13:05 CET. 

För ytterligare information

Klaus Sindahl, VP Head of Investor Relations
M: +46 (0) 709–298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
M: +1 (484) 319 2802
E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaceutiskt företag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på hansabiopharma.com.