peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Biopharma förväntar sig stark försäljningsutveckling under första kvartalet 2024

2 apr 2024, 07:00
Regulatorisk information
Företaget förväntar sig en nettoomsättning på 54 MSEK, inklusive produktförsäljning på 48 MSEK – en ökning med 10 procent jämfört med föregående kvartal och en ökning med 234 procent jämfört med första kvartalet 2023

Första kvartalet 2024 är första gången Hansa har levererat två kvartal i rad med stark nettoomsättning och tillväxt

Lund, 2 april 2024. Hansa Biopharma AB (Nasdaq Stockholm: HNSA) förväntar sig att redovisa en nettoomsättning på cirka 54 MSEK (preliminärt och oreviderat) för första kvartalet, som avslutas den 31 mars 2024. Nettoomsättningen utgörs av 48 MSEK i produktförsäljning och 6 MSEK i intäktsredovisning, främst relaterat till avtalet med Sarepta Therapeutics, Inc. Under det första kvartalet 2024 drevs tillväxten i nettoomsättning av produktförsäljning på företagets största marknader, däribland Frankrike, Storbritannien och Tyskland, samt det faktum att försäljning inletts i Belgien.

Søren Tulstrup, vd och koncernchef, Hansa Biopharma säger: ”Första kvartalet representerar en stark start på året med en stabil produktförsäljning för andra kvartalet i rad och den högsta produktförsäljningen av IDEFIRIX® som noterats under ett kvartal. Tillväxten understöds av ny och upprepad användning av IDEFIRIX vid ledande transplantationscenter på de stora europeiska marknaderna. Eftersom IDEFIRIX nu prissatts och ersätts i 75 procent av länderna på den europeiska njurtransplantationsmarknaden, inklusive nyligen i Spanien och Italien, förväntar vi oss att produkten börjar användas av nya center. Detta väntas resultera i ytterligare försäljningstillväxt under 2024, även om vi även fortsättningsvis kommer att uppleva kvartalsvisa fluktuationer.”

Den 18 april 2024 kommer företaget att publicera resultatet för första kvartalet 2024. Det blir även en verksamhetsuppdatering, där den starka försäljningsutvecklingen under första kvartalet lyfts fram. Intresserade parter inbjuds att delta i en telefonkonferens samma dag kl. 14.00 CET/8.00 EST, som kommer att inkludera en presentation av delårsresultatet, en verksamhetsuppdatering samt en uppdatering av vår pipeline. Värdar för evenemanget är Søren Tulstrup, VD och koncernchef, Matthew Shaulis, CCO och US President, Evan Ballantyne, CFO, samt Hitto Kaufmann, CSO. Presentationen kommer att hållas på engelska.

De bilder som används under presentationen kommer under telefonkonferensen att finnas tillgängliga på företagets webbplats under Presentationer och kommer även att finnas tillgängliga på webben efter telefonkonferensen. Länk till presentationen

Använd nedanstående uppringningsuppgifter om du önskar delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 812 410 952

Storbritannien: +44 203 769 6819

USA: +1 646 787 0157

Deltagarens åtkomstkod: 765135

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på https://hansabiopharma.eventcdn.net/events/interim-report-january-march-2024

För en fullständig finansiell kalender och lista över evenemang under 2024, gå till https://www.hansabiopharma.com/investors/calendar/

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 2 april 2024, kl. 7.00 CET.  

--- SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET ---

 

För mer information:

Klaus Sindahl, VP Head of Investor Relations
M: +46 (0) 709–298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
M: +1 (484) 319 2802
E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com

 

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.