peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster

3 maj 2024, 08:00
Regulatorisk information

Lund, 3 maj 2024. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), meddelar att bolagets registrerade aktiekapital samt antal aktier och röster har ökat genom emission av 10 474 740 nya stamaktier den 12 april 2024, varigenom antalet röster ökade med 10 474 740 och aktiekapitalet ökade med 10 474 740 kronor.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 65 508 981, varav 63 146 536 är stamaktier och 2 362 445 är C-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 63 382 780,5 och aktiekapitalet uppgår till 65 508 981 kronor.

Informationen är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 maj 2024 08:00 CEST.

--- ENDS ---

Contacts for more information:

Evan Ballantyne, Chief Financial Officer
ir@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
media@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag I kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.