peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Cancerceller

Onkologi

Vi arbetar ständigt på att vidareutveckla vår unika teknikplattform och lägga till fler områden där våra antikroppsklyvande enzymer kan göra verklig skillnad. Vi ser möjligheter att utöka vår plattform utöver de indikationer som finns i vår utvecklingspipeline idag, och vi arbetar på att utveckla nya enzymer för att bredda vår horisont ytterligare.

Utöver imlifidase har vi vårt program för nästa generationens IgG-klyvande enzymer för mer frekvent dosering, NiceR. Det är avsett att ge möjlighet till expansion till ett brett spektrum av potentiella indikationer, bland annat kroniska autoimmuna sjukdomar och genterapi, och även onkologiska indikationer.

Allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

För patienter med olika former av cancer är cellterapier som allogen hematopoetisk stamcellstransplantation, allo-HSCT, eller benmärgstransplantation potentiellt livsavgörande behandlingar. Allo-HSCT är den enda botande behandlingen för många patienter med hematologiska hög-risk maligniteter och icke-maligna sjukdomar. Det är dock svårt att hitta en lämplig donator för sådana behandlingar, eftersom det krävs en genetisk matchning mellan donatorns och mottagarens HLA. Det innebär att donatorpoolen ofta utökas till att omfatta HLA-donatorer som inte matchar. Med HLA-donatorer som inte matchar ökar risken för att patienterna har IgG-antikroppar som reagerar negativt på donatorn, vilket minskar stamcellstransplantatets effektivitet. Vi tror att cellterapier, så som HSCT-transplantation, kan gynnas av imlifidase.

Referens

1. Järnum et al. Mol Cancer Ther. 2017 Sep;16(9):1887-1897