peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

21 mar 2024, 07:00
Regulatorisk information
Bolaget gjorde betydande framsteg inom sina kommersiella och R&D-prioriteringar

Lund, 21 mars 2024 Hansa Biopharma AB, ”Hansa” eller ”bolaget” (Nasdaq Stockholm: HNSA), tillkännagav idag publiceringen av sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Under 2023 gjorde företaget stora framsteg inom både sina kommersiella prioriteringar och R&D-prioriteringar och fortsatte sin resa mot att bli en hållbar organisation.

Peter Nicklin, styrelseordförande i Hansa Biopharma, kommenterar: ”2023 var ytterligare ett viktigt år för Hansa Biopharma. Vårt syfte grundar sig på vetenskaplig innovation, förbättring av patientresultat och högsta etiska standard i verksamheten, och vi ser fram emot att utveckla kritisk vetenskap och leverera nya läkemedel. Styrelsen har förtroende för det starka och mycket erfarna teamet på Hansa och tror på dess förmåga att leverera viktiga prioriteringar inom läkemedelsutveckling och kommersialisering.”

Søren Tulstrup, vd och koncernchef, Hansa Biopharma säger: ”Under 2023 låg bolagets fokus fast på att främja spjutspetsforskning och leverera nya behandlingar inom områden med stora ouppfyllda behov. Med ett mycket erfaret och resultatinriktat team fortsätter vi att verkställa våra viktigaste strategiska prioriteringar, med stöd av vår omfattande vetenskapliga och kommersiella expertis. I takt med att vi expanderar vår verksamhet kommer vi också att öka vår förståelse och vårt åtagande när det gäller att vara en hållbar och ansvarsfull organisation som spelar en viktig roll i samhället. Vi strävar också efter att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi är verksamma. Vi är redo att leverera på vår djärva ambition att tillhandahålla livsförändrande och livräddande läkemedel till människor med sällsynta immunologiska sjukdomar och tillstånd.”

Höjdpunkter under 2023

De kommersiella framstegen hade stöd av market access på totalt 14 europeiska marknader, vilket inkluderar de fem största marknaderna. Utanför Europa blev Australien det första landet att ge provisoriskt godkännande för Idefirix® vid njurtransplantation från både levande och avlidna donatorer. Hansa etablerade också ett nytt kommersiellt partnerskap med NewBridge Pharmaceuticals för regionerna Mellanöstern och Nordafrika.

Framstegen inom klinisk utveckling bestod bland annat av att en långsiktig uppföljningsstudie av imlifidase vid njurtransplantation (17-HMedIdeS-14) slutfördes, som bekräftade fortsatt nytta upp till fem år, samt positiva övergripande data från en fas 2-studie vid Guillain-Barrés syndrom (GBS) (15-HMedIdeS-09). Den första patienten behandlades i en pivotal fas 3-studie av anti-glomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM) (GOODIDES-02) samt i en ny prövarinitierad fas 2-studie av ANCA-associerad vaskulit (ImlifidARDSe.01).

I sitt engagemang för att främja vetenskapen om immunmodulerande behandlingar gick Hansa in i klinisk fas (NICE-01) med HNSA-5487, huvudkandidaten från sitt program för nästa generations IgG-klyvande enzymer (NiceR), och delade uppmuntrande övergripande resultat avseende säkerhet och tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik.

Inom området genterapi fortsätter Hansa att fokusera på att samarbeta med ledande innovatörer inom genterapi för att potentiellt göra det möjligt för fler patienter att få tillgång till livsförändrande genterapier. Bolagets partnerskap med Sarepta Therapeutics har nu övergått till klinisk fas i och med starten av den första kliniska studien som utvärderar imlifidase som förbehandling till genterapin SRP-9001 vid Duchennes muskeldystrofi (DMD). Under 2023 ingick Hansa även ett partnerskap med Généthon, en ledande ideell forskningsorganisation inom genterapi, för att utvärdera imlifidase som förbehandling till genterapi vid Crigler-Najjars syndrom.

Hansas resa mot en mer hållbar verksamhet 

På Hansa ser vi hållbarhet som en viktig del av vår övergripande verksamhet. Hansas hållbarhetsrapport för 2023 belyser bolagets fortsatta insatser inom prioriterade terapiområden för att säkerställa att vi bedriver en transparent och etisk verksamhet med lämplig styrning. Vi vill också främja en kultur som värdesätter mångfald, där alla medarbetare är inkluderade och känner stöd.

Hansa använder en årlig företagsövergripande undersökning av Great Place to Work®, en global auktoritet inom arbetsplatskultur, för att få feedback från medarbetarna. Målet är att kunna erbjuda en hälsosam arbetsmiljö, som ständigt utvecklas och förbättras, med engagerade och motiverade kollegor. Under 2023 erhöll Hansa Great Place to Work®-certifiering för fjärde året i rad, och 100 procent av medarbetarna deltog i undersökningen, vilket anses vara över branschstandard för ett företag av denna storlek. 2023 utsågs Hansa dessutom till en av de 25 bästa arbetsplatserna i Sverige. 

Läs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 här

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2024 kl. 07:00 CET.

--- SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET ---

Kontaktpersoner för mer information:

Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
M: +46 (0) 709 298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
M: +1 (484) 319 2802
E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymtekiknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com och följ oss på LinkedIn.