peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Årsredovisning 2008

15 apr 2009, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals årsredovisning för 2008 finns från och med den 15:e april 2009 tillgänglig på www.hansamedical.com i pdf-format. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas genom info@hansamedical.com.

Lund den 15 april 2009
Hansa Medical AB (publ)