peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical löser konvertibellån – positiv resultateffekt om 15,1 MSEK

15 maj 2008, 08:59
Regulatorisk information
Hansa Medical har ingått avtal om återbetalning av det konvertibellån som Biolin AB (publ) ställde ut till Hansa Medical i samband med avknoppningen från Biolin under 2007. Hansa Medical och Biolin har avtalat att konvertibellånet löses genom en kontant betalning om 7,0 MSEK. Affären innebär en positiv resultateffekt före skatt om 15,1 MSEK i koncernen Hansa Medical.

Hansa Medicals VD Emanuel Björne:
”Konvertibellånet har utgjort en utspädningsrisk motsvarande ca 26 procent för Hansa Medical. Denna inlösen gör det lättare att värdera Hansa Medical samt bör bidraga till ett ökat intresse för bolaget.”

Vid avknoppningen förvärvade Hansa Medical (publ) samtliga aktier i Hansa Medical Utvecklings AB från Biolin. Hansa Medical betalade aktieöverlåtelsen genom ett avtal om konvertibellån från Biolin uppgående till 33,6 MSEK motsvarande ett diskonterat nuvärde om 22,1 MSEK i koncernbalansräkningen.