peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical AB ingår licensavtal med Human Genome Sciences Inc.

6 sep 2010, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North:HMED) meddelar idag att bolaget har ingått ett licensavtal med Human Genome Sciences Inc. (NASDAQ:HGSI) gällande patent och patentansökningar kring läkemedelsmålet  alpha-11.

Licensavtalet ger Hansa Medical världsomspännande ensamrätt till HGSIs samtliga patent och patentansökningar på uppfinningar kring integrin alpha-11 såsom terapeutiska anti-alpha-11 antikroppar. De specifika villkoren för avtalet tillkännages ej.

“Genom att förena Hansa Medicals’ patentansökningar gällande alpha-11 med de patent kring alpha-11 som utvecklats av Human Genome Sciences, skapar vi en stark patentportfölj för vårt anti-alpha-11 projekt. Integreringen av all immaterialrätt gällande alpha-11 proteinet i en och samma  patentportfölj ökar den kommersiella potentialen för detta innovativa läkemedelsprojekt” säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

Alpha-11 är ett helt nytt och innovativt läkemedelsmål (eng. drug target) för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit. Hansa Medicals prekliniska forskning har visat att en anti-alpha-11 baserad behandling har potential att fungera bättre och vara mer specifik än dagens behandlings­metoder. Marknaden för biologiska läkemedel mot reumatoid artrit uppskattas till 12 miljarder dollar.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: + 46 707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget driver primärt tre utvecklingsprojekt i preklinisk och tidig klinisk fas; IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301, varav två i partnerskap. IdeS är en läkemedelskandidat för behandling i samband med organtransplantation och autoimmun sjukdom. Anti-alpha-11 är en ny behandlings­metod under utveckling mot reumatoid artrit. HMD-301 är en analysmetod för diagnos av patienter med svår sepsis. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.