peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medicals företrädesemission genomförd

22 mar 2012, 09:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals företrädesemission och den i januari genomförda riktade emissionen till NEXTTOBE AB, har tillfört bolaget totalt 46 miljoner kronor före emissionskostnader. Genomförd företrädesemission omfattade 3,7 miljoner aktier till teckningskurs 5,00 kronor och inbringade totalt 18.5 miljoner kronor till bolaget före emissionskostnader. 74% av aktierna tecknades med företrädesrätt och resterande 26% av aktierna tecknades av garanterna Farstorps Gård AB och NEXTTOBE AB i lika delar.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 3 704 229 aktier till totalt 22 225 374 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 111 126 870 kronor. Så snart aktiekapitalökningen registrerats av Bolagsverket, kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North den 5:e april.

Bakgrund till företrädesemissionen
I januari 2012 genomförde Hansa Medical en riktad nyemission av 5 miljoner aktier till Bengt Ågerups investmentbolag NXT2B AB till teckningskurs 5,50 kr per aktie, vilket tillförde bolaget 27,5 miljoner kronor. Tillsammans har den riktade emissionen och företrädesemissionen tillfört Hansa Medical 46 miljoner kronor före emissionskostnader och bolaget är nu väl rustat för att genomföra kliniska fas I och fas II studier med läkemedelskandidaten IdeS under 2012 och 2013.

IdeS är Hansa Medicals viktigaste läkemedelsprojekt. Det IgG specifika enzymet IdeS utvecklas för engångsbehandling i samband med njurtransplantation av sensitiserade transplantationspatienter. Sensitiserade transplantationspatienter har betydande serumnivåer av donator specifika antikroppar vilket gör det speciellt utmanande att finna lämpliga organdonatorer åt dessa patienter. IdeS neutraliserar antikroppar och har potential att göra de sensitiserade patienterna transplanterbara, och därmed väsentligt korta ner väntetiden för transplantation. Hansa Medicals utvecklingsprogram för IdeS befinner sig i sen preklinisk fas, och utvärdering av resultaten från en genomförd toxicitets- och säkerhetsstudie pågår. Kliniska fas I studier är planerade att påbörjas under mitten av 2012.

Under 2012 och 2013 är även väsentliga utvecklingsaktiviteter med det immunomodulerande enzymet EndoS planerade, samt sannolikt vidareutveckling av diagnostikmetoden HMD-301 för diagnos av urinvägsinfektion.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom NEXTTOBE AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.