peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

HMD-301 för diagnostik av urinvägsinfektion: Nya forskningsresultat publicerade

20 mar 2012, 09:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals kliniska samarbetspartners vid Skånes universitetssjukhus i Lund har genomfört en klinisk studie vilken visar att den patenterade diagnostikmetoden HMD-301 är en lovande metod för diagnos av urinvägsinfektion hos barn. Forskningsresultaten har publicerats online av den vetenskapliga tidskriften Pediatric Nephrology.

Urinvägsinfektion är en vanlig infektionsdiagnos hos barn och effektiv diagnos och behandling är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer. Den publicerade studien visar att genom kvantifiering av HBP, Heparin Binding Protein, i urinprov kan patienter med urinvägsinfektion urskiljas med sensitivitet på över 90 % och specificitet på över 90%. Dessa mått på diagnostikmetodens precision är mycket konkurrenskraftiga i jämförelse med de metoder som idag är vanliga för diagnostik av urinvägsinfektion: nitrit, vita blodkroppar och interleukin-6. Studien omfattade en mindre grupp patienter (76 barn i åldrarna 0-18 år) och fortsatta studier pågår med en större grupp patienter.

”Resultaten från den publicerade studien är mycket lovande och utgör ytterligare en utvecklingsmöjlighet för den patenterade diagnostikmetod HMD-301”, säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom NXT2B AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.