peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Bo Håkansson har avlidit

29 sep 2014, 11:03
Regulatorisk information
Under söndagen avled Hansa Medicals grundare och styrelseordförande Bo Håkansson till följd av en motocrossolycka på sin gård, Farstorp, utanför Eslöv. Han var genom sitt bolag Farstorps Gård AB Hansa Medicals största ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hansa Medical AB
Emanuel Björne, VD
Mobil: +46 (0)707 17 54 77
E-post: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk fas II samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2014 kl. 11:03.