peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals nyemission övertecknad

11 apr 2014, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medicals företrädesemission har tecknats till 137 procent varav 99 procent med företrädesrätt. Emissionen omfattar 3,7 miljoner aktier till teckningskurs 10 kronor per aktie vilket inbringar 37 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitalet skall användas till genomförandet av fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS under 2014 och 2015.

Extra bolagsstämma i Hansa Medical beslutade den 5 mars 2014 att genomföra en nyemission av högst 3 704 229 aktier med företrädesrätt för aktieägarna till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Teckningsperioden för erbjudandet var den 25 mars till den 8 april.

Totalt har 3 658 875 aktier tecknats med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 99 procent av emissionsbeloppet. Därtill har 1 417 323 aktier tecknats utan stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 38 procent av emissionsbeloppet. De aktier som inte tecknades med stöd företrädesrätt tilldelas i enlighet med de principer som angivits i prospektet som publicerades den 19 mars 2014. Till följd av att företrädesemissionen övertecknades har inte emissionsgarantierna tagits i anspråk.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 3 704 229 aktier till totalt 25 929 603 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 25 929 603 kronor. Betalda tecknade aktier, tecknade med företrädesrätt, handlas under kortnamn HMED BTA 1 på NASDAQ OMX First North till slutet på april då de beräknas omvandlas till aktier. Handel i betalda tecknade aktier, tecknade utan företrädesrätt, beräknas inledas i slutet av nästa vecka under kortnamn HMED BTA 2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2014 kl. 08:30.