peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical AB bildar en medicinsk rådgivande kommitté för IdeS inom njurtransplantation i USA

6 maj 2015, 08:00
Regulatorisk information
Kommittéen kommer att stötta företaget i utvecklingen av IdeS inom njurtransplantation. Hansa Medical AB har sedan tidigare en liknande kommitté med europeiska experter inom området. De två kommittéerna knyts samman genom Professor Kathryn Wood från Oxford, Storbritannien, som är medlem i båda kommittéerna.

Den nu bildade kommittéen består av:

Dr Stanley Jordan
Dr Stanley Jordan, ordförande för kommittéen.
Dr Jordan är chef för Kidney Transplantation and Transplant Immunology, Kidney and Pancreas Transplant Center och för Njurmedicinska avdelningen på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, USA. Dr Jordans forskning är inriktat på immunologi och transplantation och hans arbete har i huvudsak fokuserats på transplantation av högsensitiserade patienter.  Dr Jordan har utfört betydande forskning finansierad av olika anslag och stipendier, inklusive kliniska studier inom njurtransplantation initierade av National Institutes of Health. Dr Jordan har skrivit hundratals artiklar i vetenskapliga tidskrifter och skrivit otaliga bokkapitel inom området. Han har anlitats av National Institutes of Health's, National Institute of Allergy and Infectious Diseases för att ge råd till den amerikanska kongressen rörande säkerhet och effektivitet av intravenöst gammaglobulin. Han har varit ansvarig prövare för tre kliniska studier inom njurtransplantation utförda på uppdrag av National Institute of Helat (NIH). Dr Jordan har mottagit Medical Sciences Award från UCLA Alumni Association, Gift of Life Award från National Kidney Foundation, Established Investigator Award från the American Society of Transplantation och Distinguished Alumni Award från University of North Carolina-Chapel Hill School of Medicine. Dr Jordan är medlem av flera professionella föreningar och fungerar som redaktör för flera vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Robert A. Montgomery
Dr. Robert A. Montgomery är chef för Division of Transplantation och Professor of Surgery på Johns Hopkins Comprehensive Transplant Center, Baltimore, Maryland. Dr. Robert A. Montgomery, innehar The Margery K. and Thomas Pozefsky Endowed Professorship in Kidney Transplantation. Han ingick I det team som utvecklade tekniken för laparoskopisk njurdonation, en metod som senare har blivit standard runtom I världen. Dr. Montgomery är en världsledande expert inom transplantation för högsensitiserade och ABO-inkompatibla patienter och han har mottagit en rad utmärkelser och stipendier. Av dessa kan Fulbright Scholarship, Thomas J. Watson Fellowship och medlemskap i The Phi Beta Kappa and Alpha Omega Alpha academic honor societies nämnas. Han har också fått ett flertal stipendier från The American College of Surgeons och The American Society of Transplant Surgeons. The National Kidney Foundation of Maryland har uppmärksammat hans bidrag till transplantationsfältet genom att tilldela honom The Champion of Hope Award och The National Kidney Registry har gett honom The Terasaki Medical Innovation Award.

Professor Kathryn Wood
Kathryn Wood är professor vid Immunology vid Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford, där hon leder Transplantation Research Immunology Group. Hennes forskning fokuserar på toleransinduktion på molekylär- och cellnivå, immunreglering och interaction mellan immunsystemet och vävnader med stamcellsursprung. Hon är Fellow of The Academy of Medical Sciences och mottog Royal Society Wolfson Merit Award for research excellence.  Professor Wood’s forskning har också uppmärksammats internationellt med bland annat en guldmedalj från The Catalan Society of Transplantation (2011), The Rose Payne Award från the American Society of Histocompatibility and Immunogenetics (2011), Excellence in Transplantation Science Award från The Transplantation Society (2012) och The Maharshi Sushruta Award (2012).  Professor Wood's professionella aktiviteter inkluderar ett stort antal åtaganden, både nationellt och internationellt. Hon var bland annat President of The Transplantation Society (2004-2006), är ansvarig för Women in Transplantation initiative, samt är redaktör för den vetenskapliga tidsskriften "Transplantation". 

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA-antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015 kl. 08:00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

Christian Kjellman, Ph.D

Chief Scientific Officer
Mobiltelefon: +46 705 717417
E-mail: christian.kjellman@hansamedical.com

www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.