peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medical AB utser ledamöter i utskott – Lars Björck och Hans Wigzell externa ledamöter av vetenskapligt utskott

19 feb 2015, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) har utsett ledamöter i revisionsutskottet, ersättnings­utskottet och i det vetenskapliga utskottet. Det vetenskapliga utskottet består av namnkunniga vetenskapsmännen professor Lars Björck och professor Hans Wigzell samt av tre styrelseledamöter.

Hansa Medicals styrelse har beslutat att inrätta tre utskott, delvis som en förberedelse för upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Anders Blom, utskottets ordförande, Per Olof Wallström och Birgit Stattin Norinder, styrelseordförande.

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Birgit Stattin Norinder, utskottets ordförande, Stina Gestrelius och Per-Olof Wallström.

Det vetenskapliga utskottet består av professor Lars Björck, utskottets ordförande, professor Hans Wigzell samt styrelseledamöterna Stina Gestrelius, Birgit Stattin Norinder och Cindy Wong.

– Vi är särskilt nöjda med att ha två så framstående vetenskapsmän som Lars Björck och Hans Wigzell i vårt vetenskapliga utskott, säger Birgit Stattin Norinder, styrelseordförande i Hansa Medical AB.

Lars Björck, född 1949, M.D., Ph.D., utnämndes till professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet 1990, en position som han innehade fram till 2004, då han utsågs till professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet. Han är tidigare chef för avdelningen för infektionsmedicin vid Lunds universitet.

Hans forskning har resulterat i 15 godkända patent och sju patentansökningar, bland dem de patent och patentansökningar som är relaterade till Hansa Medicals viktigaste projekt, IdeS. Han har publicerat mer än 180 referentgranskade publikationer.

Befattningar:
1975              Läkarexamen
1975-1981    Amanuens och assistent vid institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds universitet
1975-1981    Klinisk utbildning inom olika specialiteter (totalt 24 månader)
1981-1988    Läkare vid institutionerna för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Lund
1989-1990    Docent i immunkemi vid institutionen för medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet
1990-2004    Professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds universitet
 2004-           Professor i infektionsmedicin vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Medlemskap:
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (2006)
Ledamot av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (2006)
Ledamot av prioriteringskommitté i Vetenskapsrådet (1990-1996)
Avdelningschef, avdelningen för molekylär patologi, Lunds universitet (1995-2004)
Avdelningschef, avdelningen för infektionsmedicin, Lunds universitet (2004-2014)
Styrelseledamot, biomedicinska nätverksprogrammet ”Infektion och vaccinologi” sponsrat av Stiftelsen för strategisk forskning (1996-1998)
Ledamot av det vetenskapliga utskottet för SBL Vaccin AB (1997-1999)
Ledamot av Fernströmkommittén (1997-2002)
Ledamot av redaktionsrådet för Infection and Immunity (1998-2000)
Ledamot av det vetenskapliga utskottet för den Crafoordska stiftelsen (2003-2008)
Styrelseledamot, Stiftelsen för strategisk forskning (2004-2013)
Ledamot av forskningsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (2013-)

Utmärkelser:
Anna-Greta Crafoords pris 1987
Eric K Fernströms pris till unga och framgångsrika forskare 1990
Ulf Widengrens Minne 1990
Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 1991
Göran Gustafssonpriset i medicin 1997, tilldelat av Kungliga Vetenskapsakademien
Hilda och Alfred Erikssons pris 2005, tilldelat av Kungliga Vetenskapsakademien
Söderbergska priset i medicin 2006, tilldelat av Svenska Läkaresällskapet

Hans Wigzell, född 1938, M.D., D.Sc., blev först utnämnd till professor 1973, då han blev professor och ordförande vid institutionen för immunologi vid Uppsala universitet. Han var professor i immunologi vid Karolinska Institutet i Stockholm i mer än 20 år tills att han gick i pension 2004, från och med 1995 var han även rektor för Karolinska Institutet.

Han har varit generaldirektör för Statens Bakteriologiska Laboratorium och sedan dess efterföljare Smittskyddsinstitutet och vetenskaplig rådgivare till den svenska regeringen mellan 1999-2007.

Han förknippas med Karolinska Institutet och är adjungerad professor vid Institutet för Human Virology, University of Maryland i Baltimore, USA, och vid Ehime University, Japan.

Han har publicerat mer än 700 artiklar i internationella tidskrifter.

Befattningar: 
1967-1971      Specialist cancerforskare, Cancerfonden
1971-1973      Tillförordnad docent, institutionen för tumörbiologi, Karolinska Institutet
1973-1982      Professor och ordförande vid institutionen för immunologi, Uppsala universitet
1982-2004      Professor inom immunologi, Karolinska Institutet
1988-1993      Generaldirektör för Statens Bakteriologiska Laboratorium
1990-2001      Ordförande för Europeiska kommissionens samordnande forskningsprogram – European Vaccine against AIDS (EVA-programmet)
1990-1992      Ordförande för Karolinska Institutets Nobelkommitté
1993-2000      Ledamot av Karolinska Institutets Nobelkommitté
1993-1994      Generaldirektör för Smittskyddsinstitutet
 2000              Ordförande för Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet
1995-2003      Rektor för Karolinska Institutet
1999-2007      Vetenskaplig rådgivare till den svenska regeringen
 2000-             Adjungerad professor, Institute for Human Virology, University of Maryland, Baltimore, USA
 2001-             Adjungerad professor, Ehime University, Japan

Medlemskap:
Hedersledamot av the American Society for Immunology
Invald som utländsk ledamot av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab sedan 1986
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1987
Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1987
Ledamot av American Academy of Arts and Sciences
Ledamot av Academia Europea
Ledamot av EMBO
Ledamot av den Finska Vetenskaps-Societeten sedan 2001

Utmärkelser:
Anders Jahres stora medicinska pris, 1975, från Oslo universitet
Eric K. Fernströms pris, 1979, Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet
Hedersdoktor vid Tor Vergata universitetet i Rom, 1995
San Marino Award för enastående medicinsk forskning, 1997
Smith Lecture Award, MD Anderson, 2001
Hedersdoktor vid Åbo universitet, 2004
Hedersdoktor vid The Feinstein Institute for Medical Research, New York, 2007
Hedersdoktor vid Helsingfors universitet, 2011

Forskningsområden:
Tumörbiologi, vacciner. Utveckling av isotopteknik för mätning av cytolosis i celler. Reglering av antikroppssyntes. Utveckling av teknik som möjliggör specifik affinitetskromatografi av celler. Analys av T-cellreceptorer för antigen. Beskrivning och analys av naturliga mördarceller och NK-celler. Specifik reglering av transplantationsimmunitet genom användande av auto-antiidiotypiska tillvägagångssätt. Moder-foster immunologiska parametrar. Analys av lektin och isolering av biologiskt intressanta molekyler. DNA som ett verktyg i diagnos och genanalys. HIV och immunitet. Infektioner och immunitet.

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl. 8.30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. Större aktieägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.