peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical utvecklar andra generationens IdeS molekyler för upprepad dosering

12 feb 2015, 11:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB tillkännager idag att bolaget utvecklar en ny generation molekyler baserade på IdeS som ska möjliggöra upprepad dosering och därmed bredda de terapeutiska möjligheterna också till mer kroniska sjukdomar

Eftersom IdeS är ett bakteriellt protein från grupp A streptokocker, känner människans immunförsvar igen IdeS som främmande och reagerar mot molekylen. Hansa Medicals fas I studie visade att anti-IdeS-antikroppar inklusive neutraliserande antikroppar utvecklades kort efter dosering med IdeS. Antikropparna nådde maximala nivåer två till fyra veckor efter dosering varefter nivåerna normaliserades inom 6-12 månader. Den nya generationen molekyler har förutom minskad antikroppsbindning även minskad immunogenicitet och ökad IgG-klyvande aktivitet. Hansa Medical har patentskyddat de nya molekylerna.

”Vi har nu ett antal lovande kandidater som vi ska optimera under det här året för att välja läkemedelskandidat och påbörja pre-klinisk utveckling under nästa år.” säger Christian Kjellman, Forskningschef på Hansa Medical AB.

Mer om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12:e februari 2015 kl. 11.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. Större aktieägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.