peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals valberedning inför årsstämman 2015 har konstituerats

3 feb 2015, 12:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB:s styrelseordförande har sammankallat en valberedning.

Valberedningen avser att ta fram förslag inför årsstämman, huvudsakligen i enlighet med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens medlemmar är:
- Fredrik Bogren, advokat vid Fredersen Advokatbyrå AB, företräder Farstorps Gård AB
- Anders Blom, CEO vid Nexttobe AB, företräder Nexttobe AB
- Sven Sandberg företräder sig själv

Årsstämman hålls torsdagen den 16 april 2015.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen senast den 5 mars 2015 till Hansa Medical AB på följande adress:

Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: +46 705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. Större aktieägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.