peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Sista patient inkluderad i fas II studien med IdeS

7 jan 2015, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical tillkännager inkludering av den sista patienten i en klinisk fas II studie med läkemedelskandidaten IdeS. Studien genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och adresserar IdeS säkerhet och effekt på anti-HLA antikroppar i sensitiserade njurtransplantationspatienter.

Studiens primära mål är att undersöka IdeS säkerhet, tolerabilitet och effekt på anti-HLA antikroppar i sensitiserade patienter som inväntar njurtransplantation. Totalt åtta patienter har inkluderats i studien. Patienterna har behandlats med en eller två doser av IdeS.

Den 18:e augusti 2014 tillkännagav Hansa Medical att en framgångsrik njurtransplantation genomförts av en HLA sensitiserad patient till följd av desensitisering med IdeS.

Preliminära studiedata förväntas offentliggöras i slutet av januari 2015.

Mer om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar, en unik molekyl med helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 påbörjades en klinisk fas II studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter med målsättningen att rapportera studieresultat under 2015. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: +46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com