peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Studieresultat som presenterats i New England Journal of Medicine stärker Hansa Medicals tro på potentialen hos IdeS

11 mar 2016, 08:58
Regulatorisk information
En nyligen genomförd studie som publicerades den 10 mars 2016 i New England Journal of Medicine (Orandi et al 2016; 374:. 940-50) visar en tydlig överlevnadsfördel hos 1 025 patienter som blev transplanterade med njurar från HLA-inkompatibla levande donatorer, jämfört med patienter som stod kvar på väntelistan för njurar från avlidna donatorer, eller ej blev transplanterade.

"Studien belyser behovet av och nyttan med desensitisering vid njurtransplantation. Även om IdeS ej ingick i denna studie, så stärker studieresultaten vår övertygelse att IdeS har potential att spela en väsentlig roll vid njurtransplantation framöver. Vår vision för IdeS är att göra desensitisering möjlig för högt och måttligt HLA-sensitiserade patienter i behov av donation från avlidna eller levande donatorer", säger Göran Arvidson, VD Hansa Medical AB.

De idag tillgängliga protokollen för desensitisering, baserade i första hand på plasmaferes, immunglobuliner och rituximab, kräver mycket noggrann planering och framförhållning vilket inte är möjligt i de flesta fall då transplantation med njure från avliden donator är aktuell.

IdeS, som nu genomgår kliniska studier, administreras i anslutning till transplantationen och till följd av snabb och kraftfull farmakologisk effekt har IdeS potential att öka antalet transplantationer för sensitiserade patienter som kan genomgå njurtransplantation. År 2015 var 70 procent av alla donerade njurar i USA från avlidna donatorer.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 kl. 08:45.

For further information, please contact:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, CEO
Mobile: 46 70-633 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.