peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ulf Wiinberg föreslås som ny styrelseordförande och Angelica Loskog som ny styrelseledamot

4 apr 2016, 08:30
Regulatorisk information
Valberedningen i Hansa Medical AB (publ) föreslår Angelica Loskog och Ulf Wiinberg som nya ledamöter i Hansa Medicals styrelse. Ulf Wiinberg föreslås som ny styrelseordförande.

Ulf Wiinberg, född 1958, har lång erfarenhet inom läkemedelsbranschen. På Wyeth ansvarade han för bolagets globala verksamhet inom konsumentvårdprodukter, och senare som VD för den europeiska läkemedelsverksamheten. Ulf var också under flera år VD för H. Lundbeck A/S, ett läkemedelsföretag specialiserat på CNS-sjukdomar.

Ulf har suttit i styrelsen för flera branschorganisationer. Han är idag styrelseledamot i Alfa Laval och Nestle Health and Science, samt styrelseordförande i Avillion. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Hansa Medical. Han äger inga aktier i bolaget. Ulf är också nominerad till ledamot i det belgiska läkemedelsbolaget UCBs styrelse.

”Efter en spännande och framgångsrik period i Hansa Medicals historia lämnar jag över uppdraget som styrelseordförande för ett bolag som har goda förutsättningar att lyckas. Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att Ulf Wiinberg har accepterat att nomineras till styrelseordförande. Med sin långa och breda erfarenhet inom internationell kommersialisering av läkemedel är jag övertygad om att han är rätt person att leda styrelsearbetet i Hansa Medical in i framtiden”, säger Birgit Stattin Norinder, avgående styrelseordförande.

Angelica Loskog, född 1973, är medicine doktor och adjungerad professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Loskog är vetenskaplig rådgivare till Nxt2b, VD för Lokon Pharma AB samt styrelseordförande för Vivolux AB och Repos Pharma AB. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare i Hansa Medical. Hon äger inga aktier i bolaget.

Valberedningen i Hansa Medical AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Birgit Stattin Norinder, Stina Gestrelius, Per Olof Wallström och Hans Schikan. Anders Blom och Cindy Wong har avböjt omval.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2016 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.