peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Nya prekliniska in vivo-data visar potentialen för IdeS behandling i Guillain-Barrés syndrom (GBS)

16 feb 2017, 16:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) meddelade idag data som visar att inaktivering av IgG genom behandling med IdeS avsevärt främjade återhämtning och minskade nedbrytning av perifera nerver i en modell av den akuta autoimmuna sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS).

Resultaten presenterades i en artikel med titeln IgG-degrading enzyme of Streptococcus pyogenes (IdeS) prevents disease progression and facilitates improvement in a rabbit model of Guillain-Barré syndrome” av Dr. Yu-Zhong Wang och Dr. Nobuhiro Yuki. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Experimental Neurology. Länk till artikeln: http://dx.doi.org/10.1016/j.expneurol.2017.02.010. 

"Resultaten som presenteras i denna publikation visar att vår IdeS-behandling är en lovande terapeutisk strategi för behandling av GBS. En IdeS-behandling skulle kunna innebära kortare tid för återhämtning, kortare vistelse på intensivvårdsavdelning/sjukhus samt minskad risk för bestående neurologiska symptom. Vi planerar att inleda en fas II-studie i GBS", sade Dr Christian Kjellman, Senior Vice President R&D vid Hansa Medical AB.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 16:00 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development & Investor Relations
Mobil: +46 70 717 5477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

www.hansamedical.com

Om Guillain-Barrés syndrom (GBS)
GBS är en akut autoimmun neurologisk sjukdom där kroppens immunförsvar angriper en del av det perifera nervsystemet. GBS är en sällsynt sjukdom som drabbar 1-2 personer per 100.000 (Willison et al, Lancet 2016, 388:. 717-27) och inträffar vanligtvis några dagar eller veckor efter en respiratorisk eller gastrointestinal infektion. GBS leder till svår muskelsvaghet som kan störa andning och hjärtfunktion. Det finns idag inget botemedel mot GBS men symptom kan mildras med plasmaferes och höga doser intravenöst immunoglobulin.

Om IdeS
IdeS (IgG degradring enzyme of Streptococcus pyogenes) är ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical utvecklar IdeS som en unik behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter, för vilka transplantationskirurgi är omöjligt eller mycket svårt till följd av närvaron av anti-HLA IgG-antikroppar. Data som rapporterats från tre fas II-studier har visat att IdeS snabbt och kraftigt reducerar anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör transplantation. IdeS utvärderas för närvarande i en multicenterstudie i USA i högsensitiserade patienter vilka ej svarar på tillgängliga desensitiseringsmetoder. Resultaten från denna studie väntas under 2018. Förutom transplantation har IdeS behandlings­potential i en rad sällsynta autoimmuna sjukdomar. IdeS är skyddad av flera patent och resultat från studier med IdeS har publicerats i ett antal expertgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i klinisk utvecklingsfas, med potentiell användning inom transplantation samt behandling av ovanliga autoimmuna sjukdomar. Ytterligare projekt är fokuserade på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer, samt HBP, en diagnostisk biomarkör för prediktion av svår sepsis vid akutmottagningar som idag finns på marknaden. Företaget är baserat i Lund, Sverige. Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.