peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

31 maj 2017, 08:00
Regulatorisk information
Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Hansa Medical AB (publ) den 26 april 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 21 november 2016, beslutat om en nyemission av 401.000 C-aktier. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under maj månad 2017.

Alla C-aktier ägs av bolaget. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Inför leverans av aktier till deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut kommer C-aktierna att omvandlas till stamaktier.

Per 31 maj 2017 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 35.455.860, varav 35.054.860 är stamaktier, med en röst per aktie, och 401.000 är C-aktier, med en tiondels röst per aktie. Antalet röster i Hansa Medical per 31 maj 2017 uppgår till 35.094.960 och aktiekapitalet uppgår till 35.455.860 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl.08:00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: +46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya nnovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.