peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Publicerade prekliniska resultat bekräftar IdeS potential inom cancerimmunterapi

23 maj 2017, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunmodulerande enzymer, meddelade idag att prekliniska data har publicerats i den referentgranskade tidskriften Molecular Cancer Therapeutics (Järnum et al., Mol Cancer Ther May 22 2017 DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-17-0108), vilka bekräftar potentialen för bolagets primära läkemedelskandidat IdeS inom cancerimmunterapi.

De publicerade resultaten visar hur förbehandling med IdeS i tumörmodeller kan öka effekten av idag tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar.

Christian Kjellman, Senior Vice President R&D på Hansa Medical kommenterar publiceringen: "Resultaten är mycket intressanta och pekar på IdeS potential som förbehandling för cancerpatienter. Eliminering av hämmande IgG-antikroppar före dosering av patienter med en terapeutisk antikropp kan potentiellt stimulera ett starkare immunsvar och därmed öka effekten av den aktuella behandlingen."

IgG-antikroppar är ett av de vanligaste proteinerna i kroppen. De spelar en viktig roll inom immunförsvaret där de skyddar mot bakterie- och virusinfektioner genom att binda till patogenen samt aktivera immunceller. IgG-antikroppars specificitet och kapacitet att förmedla eliminering har utnyttjats vid utvecklingen av en rad idag tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar.

Emellertid har höga nivåer av IgG-antikroppar visat sig begränsa effekten av dessa antikroppsbaserade cancerbehandlingar, eftersom dessa IgG-antikroppar kan mätta receptorerna på patientens immunceller vilket hämmar immuncellernas förmåga att effektivt döda tumörcellerna.

IdeS är ett enzym som snabbt och effektivt eliminerar IgG-antikroppar. Artikeln med rubriken Enzymatic inactivation of endogenous IgG by IdeS enhances therapeutic antibody efficacy visar att IdeS är ett mycket effektivt verktyg för att avlägsna antikroppar i en patient och skapar ett fönster där immuncellerna primärt laddas med terapeutiska antikroppar.

Förbehandling med IdeS kan potentiellt utgöra ny behandling för att frigöra receptorerna på immunceller och därmed möjliggöra den fullständiga potentialen för terapeutiska antikroppar. Hansa Medical vidareutvecklar tillämpningar av IdeS inom cancerimmunterapi under projektnamnet EnzE - Enzyme based antibody Enhancement (Enzymbaserad antikroppsförstärkning). Bolaget utvärderar för närvarande möjligheter att initiera en klinisk studie med IdeS inom cancerimmunterapi.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08.00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Göran Arvidson, VD, Hansa Medical AB (publ)
Mobiltelefon: 0706-33 30 42

E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

Om IdeS
IdeS (IgG degradring enzyme of Streptococcus pyogenes) är ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical utvecklar IdeS som en unik behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter, för vilka transplantationskirurgi är omöjligt eller mycket svårt till följd av närvaron av anti-HLA IgG-antikroppar. Data som rapporterats från tre fas II-studier har visat att IdeS snabbt och kraftigt reducerar anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör transplantation. IdeS utvärderas för närvarande i en multicenterstudie i USA och Europa i högsensitiserade patienter vilka ej svarar på tillgängliga desensitiseringsmetoder. Resultaten från denna studie väntas under 2018. Förutom transplantation har IdeS behandlings­potential i en rad sällsynta autoimmuna sjukdomar. IdeS är skyddad av flera patent och resultat från studier med IdeS har publicerats i ett antal expertgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.