peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

30 nov 2018, 08:00
Regulatorisk information
Lund, 21 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm:HMED) (“Hansa Medical” eller “Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar idag att aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ökat under november månad 2018.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Hansa Medical AB (publ) den 13 november 2018, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 29 oktober 2018, att genomföra en nyemission av 1 776 765 stamaktier. Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 40 681 654, varav 39 959 890 är stamaktier och 721 764 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Medical uppgår per dagens datum till 40 032 066,4 och aktiekapitalet uppgår till 40 681 654 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (Publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobil: +46707175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Cord Communications
Mikael Widell, mediarelationer
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.