peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Ökning av antalet röster i Hansa Medical AB (publ)

31 jan 2018, 08:00
Regulatorisk information
Antalet röster i Hansa Medical AB (publ) har ändrats genom omvandling av totalt 70.739 C-aktier till stamaktier genomförd i januari inom ramen för Hansa Medicals långsiktiga incitamentsprogram.

Per 31 januari 2018 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38.208.386, varav 37.878.125 stamaktier, som tillsammans berättigar till 37.878.125 röster, och 330.261 C-aktier, som tillsammans berättigar till 33.026,1 röster. Det totala antalet röster i Hansa Medical är 37.911.151,1.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 8:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets  läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.