peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma AB certifierad som ett Great Place to Work[®]

11 sep 2020, 08:00
Baserat på resultaten från en koncernövergripande medarbetarundersökning och en granskning av företagets policies har Hansa Biopharma officiellt certifierats som ett Great Place to Work av institutet Great Place to Work®.

Lund, 11 september 2020. Hansa Biopharma (”Hansa”), ledare inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag att bolaget certifierats som ett Great Place to Work 2020 av det oberoende institutet Great Place to Work®, en global auktoritet inom arbetsplatskultur och ledarskap. Certifieringen bygger främst på utlåtanden från Hansa-medarbetare i en anonym undersökning som utvärderar synen på ledarskap, företagskultur och förtroende.

”Vi är mycket glada och stolta över att officiellt utnämnas till ett Great Place to Work. För att lyckas med vårt uppdrag – att utveckla innovativa, livräddande och livsförändrande immunmodulerande behandlingar, föra dessa vidare till de patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapa värde för samhället i stort – är vi beroende av att kunna attrahera, utveckla och behålla de allra bästa medarbetarna i branschen. Certifieringen speglar vår strävan att bygga upp en stark organisation under tiden vi fortsätter att växa och omvandlas till ett kommersiellt bolag”, säger Søren Tulstrup, vd och koncernchef för Hansa Biopharma.

Hela 96 procent av Hansas medarbetare deltog i undersökningen från Great Place to Work. Stor stolthet över gemensamma framgångar, laganda och ett tillitsfullt ledarskap har identifierats som företagets främsta styrkor. 

Om Great Place to Work® 
Great Place to Work® är en global auktoritet inom arbetsplatskultur. Sedan 1992 har institutet tillfrågat mer än 100 miljoner medarbetare runt om i världen och använt dessa omfattande insikter för att definiera vad som kännetecknar en god arbetsplats, nämligen förtroende. Dess unika jämförelsedata används för att klassificera företag certifierade som Great Place to Work™ och Bästa Arbetsplatser (Best Workplaces™) i över 60 länder, däribland de 100 Bästa företagen att arbeta för (100 Best Companies to Work For®) och listan World's Best som publiceras varje år i Fortune. Allt som institutet gör drivs av viljan att skapa en bättre värld genom att hjälpa varje enskild organisation att bli en god arbetsplats för alla (Great Place to Work For All™). För mer information, besök greatplacetowork.com. 

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Säfström Lanner
Chief Human Resources Officer 
Hansa Biopharma 
M: +46 (0) 709–298 133
E:anne.safstromlanner@hansabiopharma.com

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immuno-globulin G (IgG) medierade auto-immuna sjukdomstillstånd, transplantat-avstötning, genterapi och cancer. Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikropps-klyvande enzym som potentiellt kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ, samt för akuta autoimmuna sjukdomar. Imlifidase har beviljats ett villkorligt godkännande i EU för desensitisering-sbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. En kommersiell lansering i utvalda europeiska länder förväntas i det fjärde kvartalet 2020. Hansas forsknings- och utvecklingsprogram driver på företagets teknikutveckling för nästa generation av IgG-klyvande enzymer med potentiellt lägre immunogenicitet, vilka är lämpliga för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar, genterapi och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i både Europa och USA.