peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma utser dr Magnus Korsgren till chef för forskning och utveckling

1 mar 2021, 08:00
Magnus Korsgren kommer att leda forskningen och utvecklingen av Hansas egenutvecklade enzymteknikplattform i en tid när bolaget också expanderar till nya terapeutiska områden

Lund, 1 mars 2021. Hansa Biopharma, som är pionjär inom immunmodulerande enzymteknologi för behandlingar av sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar i dag att Magnus Korsgren, M.D, Ph.D, blir ny Vice President och Head of Research and Development.

Magnus Korsgren kommer att leda arbetet med att främja Hansa Biopharmas pipeline av läkemedelskandidater för sällsynta immunologiska sjukdomar baserade på bolagets egenutvecklade plattform för IgG-klyvande enzymteknik. Hansas främsta tillgång, imlifidase, fick villkorat godkännande under varumärket Idefirix®(imlifidase) inom EU i augusti 2020 för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter. Imlifidase utvärderas nu även kliniskt för tre ytterligare indikationer: behandling av Goodpastures sjukdom (Anti-GBM antikroppssjukdom), vid Guillain-Barres syndrom (GBS) och vid antikroppsmedierad transplantatavstötning (AMR) efter njurtransplantation. Hansa har också prekliniska program inom genterapi och cancer, och utvecklar nästa generation enzymer, NiceR. 

”Magnus Korsgrens omfattande internationella erfarenhet av translationell medicin och läkemedelsutveckling kommer att vara mycket värdefull för våra fortsatta ansträngningar att bygga en pipeline av läkemedelskandidater inom transplantation, autoimmuna sjukdomar och fler områden”, säger Christian Kjellman, Chief Scientific Officer och Chief Operativ Officer.

Magnus  Korsgren har en lång och omfattande bakgrund från life science-industrin och den akademiska världen inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, med särskilt fokus på immunologiska mekanismer vid inflammatoriska luftvägssjukdomar, onkologi och kardiovaskulär medicin. Han har mer än 15 års erfarenhet från ledande befattningar i en mängd olika läkemedels- och bioteknikföretag, bland annat Ferring, AstraZeneca, BioInvent och Novartis.

Magnus Korsgren är certifierad i klinisk farmakologi och har publicerat mer än 30 originalartiklar, review-artiklar och bokkapitel.

”Jag ser fram emot att bli en del av det mycket innovativa teamet på Hansa Biopharma”, säger Magnus Korsgren. ”Det här är ett utmärkt tillfälle för mig att hjälpa Hansa att bli pionjärer inom nästa våg av forskning baserad på dess plattform för klyvande enzymteknik och att föra nya terapier från laboratoriet till patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar.”

Magnus Korsgren tillträder sin nya tjänst den 1 april i år.

 
Informationen lämnades för publicering genom kontaktpersonen nedan kl. 08.00 (CET) den 1 mars 2021.

Kontaktuppgifter
Klaus Sindahl

Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
M: +46 (0) 709 298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Katja Margell
Head of Corporate Communications

Hansa Biopharma
M: +46 (0) 768 198 326
E: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, genterapi och cancer.

Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikroppsklyvande enzym under utveckling som kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ och vävnader, samt akuta autoimmuna sjukdomar.

Imlifidase har beviljats ett villkorligt godkännande inom EU för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator.

Hansas forsknings- och utvecklingsprogram är även inriktat på att ta fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar genterapi och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i flera länder i Europa samt USA.

Hansa Biopharma
Scheelevägen 22
223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 16 56 70
www.hansabiopharma.com

Nasdaq OMX Stockholm