peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet röster i Hansa Biopharma

30 jun 2022, 17:35
Regulatorisk information

Lund, 30 juni 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelade idag att antalet röster i Hansa har ökat under juni 2022 till följd av omvandling av 114 666 C-aktier till 114 666 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts av Hansa för att kunna leverera stamaktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2019. Det totala antalet röster i Hansa har därför ökat medan det totala antalet aktier har kvarstått oförändrat.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa till 46 335 361, varav 44 588 118 är stamaktier och 1 747 243 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 44 762 842,3.

Denna information är sådan information som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 17:35.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.