peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Främja levande donation på arbetsplatsen

Fyra av 100 000 yrkesverksamma personer anmäler sig varje år som frivilliga för levande organdonation för att donera ett eller flera av sina friska organ medan de fortfarande är i livet. Målet är att hjälpa någon som är i desperat behov av en transplantation.

Levande donatorer kan förvänta sig att återhämta sig helt och hållet, men att frivilligt göra denna oerhört viktiga insats är ett stort åtagande och innebär ofta en personlig kostnad. Levande organdonatorer är en viktig del av donationslandskapet. Under 2019 stod de för donerade organ till 36,5 procent av njurtransplantationerna och 19 procent av levertransplantationerna som gjordes runt om i världen.

Trots deras enorma bidrag till samhället och de tusentals liv som räddas varje år av levande organdonatorer kan de ekonomiska hindren för levande donatorer vara svåra. Många kämpar ekonomiskt för att få stöd under återhämtningsperioden på fyra till sex veckor. Ofta tvingas donatorer använda semester eller obetald ledighet, eller till och med riskera att tvingas sluta på sitt jobb. Utöver dessa omedelbara påfrestningar kan levande donatorer med anhöriga få extra kostnader för barn- och äldreomsorg, och de kan behöva göra långa resor för att nå behandlings­centret.

På Hansa anser vi att arbetsgivare har ett moraliskt ansvar att stödja alla anställda som vill ta det modiga steget att bli levande donatorer, och därför är vi mycket stolta över att vara en del av American Transplant Societys (AST) Living Donor Circle of Excellence.

Living Donor Circle of Excellence lanserades av AST 2020, ett år då väntelistorna för transplantationer ökade stadigt i samband med den globala pandemin. Initiativet samarbetar med sina partners för att hjälpa dem ta fram företagspolicyer som underlättar för anställda som vill bli donatorer genom att i största möjliga mån undanröja de sociala och ekonomiska hinder som kan finnas. Dessa policyer säkerställer att donatorn skyddas under hela ledigheten och innebär att en donator erbjuds lönebidrag under återhämtningsperioden. På så sätt hoppas Circle of Excellence kunna göra det möjligt för ännu fler att ta det stora steget att bli levande donatorer.

Hansa Biopharma är stolta över att vara partner i Circle of Excellence och har infört en robust policy för alla anställda som vill bli donatorer. "Den stödnivå vi erbjuder är bland de starkaste. Det spelar ingen roll var i världen du arbetar för Hansa, alla anställda har rätt till samma omfattande skydd", säger Angela Maldonado, Scientific Affairs Director och arkitekten bakom Hansas policy.

Andelen donatorer per 100 000 anställda är mindre än fyra, och de flesta företag stödjer donatorer endast i sällsynta fall. Så bara genom att ta fram dessa riktlinjer, och ta bort hindren för anställda,, så  gör arbetsgivarna denna otroligt osjälviska handling möjlig för den som vill.

Gå till AST:s webbplats och läs mer om Living Donor Circle of Excellence och levande organdonation.