peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Vårt engagemang för patienter på ESOT 2021-kongressen

Den 29 augusti till den 1 september 2021 deltog Hansa Biopharma i European Society for Organ Transplantations (ESOT) kongress.

ESOT-kongressen äger rum vartannat år och samlar vanligtvis ungefär 3 500 medicinska experter med målet att förbättra transplantationsresultaten. Den är en av de viktigaste internationella kongresserna inom området.

För Hansa är ESOT ett viktigt evenemang som ger oss möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter, lära av experter inom transplantationsområdet och diskutera med intressenter hur vi kan fortsätta samarbeta för att tillgodose behoven hos patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd.

På ESOT-kongressen 2021 var Hansa värd för ett expertsymposium med fokus på högsensitiserade patienter och deras väg till transplantation. Symposiet leddes av professor Lucrezia Furian från universitetssjukhuset i Padova, Italien. Flera experter diskuterade viktiga metoder för att möjliggöra njurtransplantationer för de patienter som har minst chans att få tillgång till ett kompatibelt transplantat. Professor Furian hade sällskap av flera framstående kollegor inom transplantationsmedicin, däribland professor Stanley Jordan M.D. Ph.D. från Cedars Sinai Hospital, Los Angeles, professor Nizam Mamode M.D. från Guys Hospital, London, professor Denis Glotz från Hospital St Louis, Paris och dr Dr. Oriol Bestard från universitetssjukhuset Vall d'Hebron i Barcelona.

Hansa stöder också aktivt ESOT med viktiga aktiviteter och projekt som fokuserar på att öka den medicinska kunskapen om högsensitiserade patienter. Bland många aktiviteter samarbetar Hansa med ESOT för att sponsra ESOT:s arbetsgrupp Transplantation Learning Journey (TLJ) 2.0 om HLA-desensitisering. Gruppen består av en panel av ledande teoretiker från EU som valts ut av ESOT och har som mål att skapa konsensus om hanteringen av högsensitiserade patienter.

Det saknas ett gemensamt samförstånd när det gäller hanteringen av patienter med antikroppar mot humana leukocytantigener (HLA). Utifrån gruppens arbete håller ESOT nu på att färdigställa ett samförstånd om praxis för desensitisering som riktar sig till transplantationsspecialister i hela Europa.